රන්ජන්ගේ කොකේන් ගැන මන්ත්‍රී කාවින්ද කියන අලුත්ම කතාව [Video]


Discussion with MP Dr. Kavinda Jayawardana | ජාතික යොවුන් පෙරමුණේ සභාපති සහ මීගමුව ආසනයේ එක්සත් ජතික පක්ෂයේ සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා සමඟ #SriLankaNext සිදුකල සම්පූර්ණ සාකච්ජාව.
No comments:

Ad
Powered by Blogger.