වාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති ආන්තික මුදල් තැන්පතු (Cash Margin) ඉවතට


වාහන ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සියයට 200 ක ආන්තික මුදල් තැන්පතු (Cash Margin) අද ඉවත් කිරීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

ඒ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ උපදෙස් මත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසිණි.

කෙසේ නමුත් මෙම තීරණයත් සමඟ වාහන ආනයන කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් වෙත සුවිශේෂී සහනයක් හිමිවනු ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.