මෛත්‍රීගේ ජාතික ආර්ථික උපදේශක සභාව පුස්සක්: කෝටි 27ක වතුරේ.


මෙරට ජාතික ආර්ථිකය හැසිරවීමේ හා ගොඩනැගීමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පිහිටුවන ලද ජාතික ආර්ථික උපදේශක සභාවට පසුගිය 2018 වසරේදී රුපියල් කෝටි 27ක් වැය කර ඇතත් කිසිදු ඵලදායී කටයුත්තක් සිදුකර නැති බව අනාවරණය වේ.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඔහුගේ සමීපතමයන් යොදවා ගනිමින්  පවත්වාගෙන යන නිල නොවන “ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුවට” විකල්පයක් ලෙස ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදේශක සභාව පිහිටුවීය. වර්තමාන හවුල් ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ පසු 2017 අවසානය දක්වා අනුගමනය කරන ලද ආර්ථික ක්‍රියාපිළිවෙත දැඩි විවේචනයට ලක් කරනු ලැබීය. විවේචකයන්ගේ පැත්ත ගත් ජනාධිපතිවරයා අදාළ අහිතකර තත්වයන්ගෙන් ආර්ථිකය මුදාගෙන ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට උපදෙස් දීම හා මඟපෙන්වීම් කිරීමට මෙන්ම ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණයට මෙම උපදේශක සභාව පත් කරනු ලැබීය.

එහි සභාපති වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරන අතර අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා සාමාජිකයන් වේ. මහලේකම් වශයෙන් මහාචාර්ය ලලිත් සමරකෝන් සහ අනෙකුත් සාමාජිකයන් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්, කැබිනට් මණ්ඩල ලේකම්, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා පත්කර සිටින අතර ඔවුන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් පසුගිය වසරේදී රුපියල් කෝටි 27ක මහජන මුදල් වැය කර තිබිණි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ආර්ථික උපදේශක සභාව තිබුණද, හවුල් ආණ්ඩුව මුලදී අනුගමණය කළ ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග ඒ ආකාරයටම පවත්වාගෙන යමින් සිටී.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.