අවම වැටුප මැයි 01 සිට උස්සයි!


පෞද්ගලික අංශයේ අවම වැටුප මැයි 01 වැනිදා සිට රුපියල් 12,500 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මීට පෙර එය රුපියල් 10,000ක් විය.

කම්කරු ඇමති රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා ජාතික කම්කරු උපදේශන කවුන්සිලයේ (ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ) කමිටුවේ විශේෂ රැස්වීමක දී මෙම සහතිකය ලබා දී තිබේ.

මේ අනුව, ගැසට් නිවේදනය නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විට පුද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට අවම මාසික වැටුපකට හිමිකම් ලැබේ. 

අවම වැටුපට අනිවාර්යයෙන් අයවැය සහන දීමනා වශයෙන් රුපියල් 3,500 ක් එකතු වන අතර ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශයේ අයකුගේ වැටුප රුපියල් 16,000ක් දක්වා වර්ධනය වේ.

වෘත්තීය සමිති නායක පාලිත අතුකෝරාල මහතා පැවසුවේ, මෙම පියවර බොහෝ විට අවිධිමත් අංශයේ සේවයේ නියුතු අයට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නක් බවත්, කෙසේවුවද අවිධිමත් නොවන අංශයේ අයගේ වැටුප් සාමාන්‍ය මෙම මට්ටමට වඩා ඉහළ මට්ටමක ඇති බවයි.

මේ අතර, පෞද්ගලික අංශය සඳහා ත්‍රෙයිභාෂික වැටුප් කොමිසමක් අනාගතයේදී පිහිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන බවද  අමාත්යවරයා කියා සිටී.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.