රටවල් කිහිපයක වීසා මධ්‍යස්ථාන යළි දැනුම් දෙනතුරු වසා දමයි.

මේ වන විට විදෙස් රටවල් සඳහා වීසා සේවාවන් සපයන වීසා මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක් වසා දමා ඇති බව සංචාරක නියෝජිතායතන විසින් සිය සේවාදායකයින් වෙත දැනුම් දී සිටී.

මේ අනුව ඉන්දියාව සඳහා වීසා සේවා සපයන IVS Lanka ආයතනය සහ මැලේසියා, තායි හා චීන තානාපති කාර්යාල අනුබද්ධිත වීසා සේවා මධ්‍යස්ථාන යළි දැනුම් දෙන තුරු වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

මීට අමතරව යුරෝපා සංගමයේ රටවල් වෙත වීසා සේවාවන් සපයන VFS Global වීසා අයදුම් මධ්‍යස්ථානය ද මේ වන විට වසා දමා තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.