ෆොන්සේකාට අභ්‍යන්තර කටයුතු ඇමති ධූරය?


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකාට අභ්‍යන්තර කටයුතු පිලිබඳ ඇමති ධූරය ලබාදීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙත නිර්දේශ යැවීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇති බව පැවසේ.

ඇමති ධූරය හිමිවනතුරු ඔහු වැඩ බලන අභ්‍යන්තර ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

සරත් ෆොන්සේකාට මෙම අමාත්‍ය ධූරය ලබාදීමට හේතුව කිසියම් පුද්ගලයෙකුට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හෝ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය ලබාදීමට අවසන් අනුමැතිය පළ කළ යුත්තේ අභ්‍යන්තර කටයුතු ඇමතිවරයා වීම හේතුවෙනි.

කෙසේවෙතත් මෙම අමාත්‍ය ධූරය සරත් ෆොන්සේකාට හිමිවන්නේ ඔහුට ලබාදීමට නියමිත අනිකුත් අමාත්‍යංශ විෂයන්වලට අමතරවයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.