ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ තොරතුරු ලීක් වෙලා: ජනපතිගේ ගෝලයෝ පාටි දාන තැන්වලත් කියලා!


ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ රැස්වීම් සඳහා ඊට අදාළ නොවන, තමන්ගේ හිතවතුන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සහභාගී කරවාගෙන ඇති බවත් එසේ සහභාගී වූ අය ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ සාකච්ඡා වන තොරතුරු සැඳෑ සාදවලදී පවා හෙළිකර ඇති බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණ්ඩාර මහතා පවසයි. 

දයාසිරි ජයසේකර, තිලංග සුමතිපාල, ෆයිසර් මුස්තාෆා වැනි විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් මෙසේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ රැස්වීම් සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් සහභාගී කරවාගෙන ඇති බවටයි නලින් බණ්ඩාර මහතා චෝදනා කළේ.

ආරක්ෂක කවුන්සිලය යනු එහි තොරතුරු පිටතට නොයා යුතු ඉතාම රහසිගත සාකච්ඡාවක් බව පැවසූ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඊට එහෙ මෙහෙ සිටින හාදයින් සහ තමන්ගේ යහළුවන් කැඳවීම තුළින් ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක කවුන්සිලය විහිළුවක් බවට පත් කර ඇති බවත් නලින් බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.