කුලියාපිටිය බිංගිරිය හා දුම්මලසූරිය නොසන්සුන්: නැවතත් සමාජ මාධ්‍ය තහනමක්.


කුලියාපිටිය, බිංගිරිය හා දුම්මලසූරිය යන ප්‍රදේශවල ඇතිවූ නොසන්සුනාකාරී තත්ත්වයක් පාලනය කිරීම සඳහා පොලීසිය අද අලුයම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීය. කෙසේ වෙතත් ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ නොසන්සුකාරී තත්ත්වය පාලනය වීමත් සමග එසේ පැනවූ ඇදිරි නීතිය ඉවත් අද පෙරවරු 6.00ට ඉවත් කිරීමට පොලීසිය කටයුතු කළේය. මේ අතර හලාවතට පැනවූ ඇදිරි නීතිය අද අලුයම 4ට ඉවත් කෙරිණි. 
   
කෙසේ නමුත් මෙම නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයත් සමගින් එය තවදුරටත් ව්‍යාප්තවීම වැළැක්විම සඳහා රජය විසින් තාවකාලිකව සමාජ මාධ්‍ය තහනමක් පනවා තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.