වයඹ ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත්.

  
වයඹ පළාත හැර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.