අන්තවාදී පාදඩයන් සිංහල කඩයකුත් ගිනි තියලා.


පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් සති තුනකට පසුව සැහැසි දේශපාලන හස්තයකින් මෙහෙයවූ සිංහල අන්තවාදී පාදඩයන් පිරිසක් දියත් කෙරිණ.

මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඉලක්ක කරගත් නින්දිත ප්‍රහාරය හමුවේ සිංහල කඩයක් ද ගිනිතබා විනාශ කර ඇත.

දැනට මේ සම්බන්ධව ලැබී ඇති ආරංචි සදහන් කරන්නේ කූඨ කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත හෝ පිටස්තර මැරයන් නොදැන මේ ආකාරයට සිංහල වෙලද සැල ගිනිබත් කර තිබීමය.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.