ඊනියා වෙළඳ විරෝධයේ ප්‍රථිපල එයි: පාකිස්තානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳාම නවතියි.


පාකිස්ථානය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳාම තාවකාලිකව ඇනහිට ඇතැයි පාකිස්තාන මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

පාකිස්තාන ව්‍යාපාරික සංසදයේ සභාපති අස්ලම් පබාලි පවසා ඇත්තේ පාකිස්ථානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හාල් හා රෙදිපිළි ආනයනය නැවතී ඇති බවත්, පාකිස්තාන අල අපනයනය කිරීමද අඩු වෙමින් පවතින බවයි.

ඔහු එහිදී වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ පකිස්ථානයෙන් නිෂ්පාදන ආනයනය කරනු ලබන්නේ ‍ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවට බවත්, ඔවුන් ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ අලෙවි කරන බවත්, බොහෝ විට ඔවුන් පාකිස්තානු අපනයනකරුවන්ගේ හවුල්කරුවන් වන බවත්, මේ වනවිට පාකිස්තානයෙන් අපනයනය කළ භාණ්ඩ ගොඩ නොබාන බවත්, එසේම ආනයනකරුවන් එම භාණ්ඩ නිදහස් නොකර ගැනීම නිසා මෙම තත්ත්වය උදාවී ඇති බව ද ඔහු පවසයි.

තමා පාකිස්ථානයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිවරයා සමඟත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඇතැයි ද ඔහු හෙළිකර තිබේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් පාකිස්ථානයේ ආනයනකරුවන්ට ඩොලර් බිලියන 30ක පමණ මුදලක් අය විය යුතුය ඇති බව ද හෙළිකර ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.