හෝටල්වල ණය ගෙවීමට ආණ්ඩුවෙන් සහන කාලයක්: සංචාරක අංශයේ වැට් බද්දත් 5% ක් දක්වා පහළට.


සංචාරක කර්මාන්තය නිරත හෝටල් සඳහා පවතින තත්ත්වය හමුවේ කඩිනම් සහන ලබා දීමට කටුයුත කරනු ලබන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි. ඒ අනුව එම ව්‍යාපාරවලට ණය ගෙවීම සඳහා ලබා දී තිබෙන සහන කාලය 2020 මාර්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවත්, ඒ අනුව මෙම කාලය සඳහා ප්‍රාග්ධනය හා පොළී ගෙවීමට සිදුවන්නේ නැතිබවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය. අද (07) දින මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී අමාත්‍යවරයේ මේ බව කියා සිටියේය.

“මෙය සියලූම බැංකු සමග සාකච්ඡා කොට බැංකු හරහා ක්‍රියාත්මක වන්නක්. මෙහිදී ගෙවීමට ඇති ණය සහ පොළිය එකතු කර වෙනම ණයක් ලෙස ලබන 2020 වසරේ ජූලි මාසයෙන් පසු ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රම ඉදිරියට තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කර ගෙන යනවා. මේ හරහා ගත් ණයත් ණය ගෙවීමේ සහන කාලයට එකතුවෙනවා.“

“මීට අමතරව මෙම වයාපාරවල ද්‍රවශීලතාවය වැඩිකරගන්න කාරක ප්‍රාග්ධනය සඳහා ණයක් දෙනවා. ඒක අවුරුදු 2ක කාලයක් වෙනකං ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට 75% ක පොළී සහනාධාරයකුත් ලබා දෙනවා. ඒ පොළී සහනාධාරයත් සමඟ ගෙවන්න වෙන පොළී ප්‍රතිශතය 3.4% ක් පමණ වෙනවා“, යැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

මීට අමතරව සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත හෝටල් සහ සංචාර මෙහෙයුම්කරුවන් (Tour operators) සඳහා අයකරනු ලබන වැට් බද්ද 5% දක්වා අඩු කරනු ලබන බවද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියේය. මෙය 2020 මාර්තු මාසය දක්වා වසරක කාලපරිච්ඡේදයක් සඳහා බලපවත්වනු ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.