වැඩබලන පොලිස් ලොක්කාගෙන් පොලිස් පොඩ්ඩන්ට අතුරුපස පාටියක්.


පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා පොලීසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ අඛණ්ඩව සිය රාජකාරි ඉටුකරමින් සිටියි. 

නියමිත රාජකාරීවලට අමතරව සියලු දෙනාට පාහේ අතිරේක කාලයක් සිය සේවාව රට වෙනුවෙන් ලබා දෙමින් සිටියි.

ඒ අනුව අතිරේක රාජකාරී කටයුතු වල දී සිටින පොලිස් නිලධාරීන්ට සිය රාජකාරී සැහැල්ලුවෙන් සිදුකිරීම සඳහා අතුරුපසක් ලබා දෙන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති සී. ඩී. වික‍්‍රමරත්න මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

පැය 10ත් 12ත් අතර කාලයක් අඛණ්ඩව රාජකාරී සිදු කරන නිලධාරීන්ට එක් අයෙකුට දිනකට රුපියල් 75ක් බැගින්ද පැය 12කට වැඩි කාලයක් අඛණ්ඩව රාජකාරී සිදු කරන නිලධාරීන්ට එක් අයෙකුට දිනකට රුපියල් 100 බැගින් ද වෙන් කරන ලෙස වික්‍රමරත්න මහතා නිර්දේශ කර ඇත.

වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා සිය පොලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙවැනි තීන්දුවක් ගැනීම පිළිබඳව පොලිසිය තුළින්ම ප්‍රසාදය හිමිව තිබේ.

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් ඉතා කර්කශ වෙහෙස වූ රාජකාරියක දී සිටින නිලධාරීන්ට මෙවැනි ආකාරයේ විවේකයක් ලබා දීම තවදුරටත් රාජකාරිය කාර්යක්ෂම වීමටද හේතුවකි.

[LNW]

No comments:

Ad
Powered by Blogger.