බොරු කියපු විමල්ගෙන් 'ලංකා සතොස' බිලියනක වන්දි ඉල්ලයි.


සතොස ආයතනයේ වාහන ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සඳහා යොදාගත් බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව ලංකා සතොස ලිමිටඩ් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියි.

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශයෙන් සතොස ආයතනයේ කීර්ති නාමයට මහත් හානියක් සිදු වූ බව සඳහන් කරමින් රුපියල් බිලියනයක වන්දියක් ඉල්ලා සතොස ආයතනය මන්ත්‍රීවරයාට එන්තර වාසියක් යොමුකර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ විසින් සඳහන් කරන ස්ථානයකට හෝ දිනයකදී කිසිදු සොතොස වාහයක් ගොස් නොමැති බවත්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය කරුණක් යන අතර, එමගින් ජනතාව සතොස කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය පළුදු කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටින බවත් අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

එමෙන්ම එම ප්‍රකාශනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීකෂණනයක් පවත්වා ජනතාවට සත්‍ය හෙළි කරන ලෙස ඉල්ලමින් සතොස ආයතනය විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත පැමිණිල්ලක් සිදු කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.