ශ්‍රී ලංකාවෙන් ICCයට පැමිණිලි: අනිවාර්ය මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා.


සාධාරණ නොවන තණතීලි හා ප්‍රමාණවත් නොවන පුහුණු පහසුකම් හා ප්‍රමාණවත් නොවන ඉඳුම් හිටුම් පහසුකම් තමන්ට ලැබී ඇති බව සඳහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට පැමිණිලි කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු අසන්තාද මෙල් සඳහන් කරන්නේ කාඩිෆ් හා බ්‍රිස්ටල්හි පැවැති තණතීරු කොළ පැහැති තණතිරු බවත්, අනෙකුත් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කළ තරග පැවැති තණතීරු දුඹුරු හා ඉහළ ලකුණු ලබාගැනීමට හැකි තණතීරු බවත්ය.

එසේම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය වෙනුවෙන් ඇතැම් රටවල්වලට එක් ආකාරයක විකට්ටුත් තවත් රටවල්වලට වෙනත් ආකාරයක විකට්ටුත් සූදානම් කරන බවත් එය අසාධාරණ බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මෙම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව ICC අනිවාර්ය මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි
   
මේ අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම අතර ඊයේ පැවැති තරගයෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් පවත්වන අනිවාර්ය මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධවීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

ඒ අනුව කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් හෝ පුහුණුකාරිත්ව කණ්ඩායමේ කිසිවෙක් මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වී නොමැත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට යම්කිසි තහනමක්/දඬයක් පැනවීමට ඉඩ ඇති බව ක්‍රිකට් විචාරකයෝ පවසති.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.