වත්මන් ආණ්ඩුව සංවර්ධනය නොකළ ගමක් නෑ: අගමැති.

   
වත්මන් ආණ්ඩුව තරම් ගමට වැඩ කළ ආණ්ඩුවක් නොමැති බවත් වත්මන් ආණ්ඩුව සංවර්ධනය නොකළ ගමක් නොමැති බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවැසීය.

හෝමාගම, විල්ෆ්‍රඩ් සේනානායක කී්‍රඩාංගනයේ ඊයේ (19දා) සවස පැවැති කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 4510 කට සමෘද්ධි හිමිකම් ලබාදීමේ උත්සවයේදීය.

“අප ගමට කිසිවක් කළේ නැතැයි කියා විරුද්ධවාදීන් කෑ ගැසුවා. මේ ආණ්ඩුව ගමට වැඩ කරන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් අප ගමට වැඩ කිරීමට පටන් ගත් පසු ඔවුන්ට කියන්නට දෙයක් නැහැ. දැන් එයින් බේරෙන්න ජාතිවාදය ඉස්මතු කරනවා. ඔවුන් මේ ආණ්ඩුවට බනිනවා. එසේ බැණවැදීම අපට නවත්වන්න බැහැ.

ඔවුන්ට මේ ආකාරයට ගමට සංවර්ධනය ගෙන යන්න බැරි වුණේත් අද අපිට ෙදාස් කියන්නේත් ඔවුන්ට වඩා අපි ගම සංවර්ධනය කරන නිසයි. අපි සංවර්ධන කටයුතු නොකළ ගමක් අද මේ රටේ නැහැ. සෑම ගමකටම ගොස් වැඩ කරන්නැයි මම අපේ සංවිධායකවරුන්ට සහ මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

මේ ආණ්ඩුව තරම් ගමට වැඩ කළ වෙනත් ආණ්ඩුවක් නැහැ. අපට විරුද්ධව විශාල ව්‍යාපාරයක් ගෙන යන්නේ ඊට පිළිතුරක් නැති නිසයි.”

No comments:

Ad
Powered by Blogger.