සිරිසේනගේ 'මතින් නිදහස් රටක්' සල්ලී වනසයි: ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිභෝජනය 95%කින් ඉහළට.


ජනාධිපති සිරිසේන විසින් හඳුන්වා දී ඇති 'මතින් නිදහස් රටක්' ව්‍යාපෘතිය සුදු අලියෙක් බවට පතව ඇති බව පෙනෙන්නට තිබේ.

ඒ, ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිභෝජනය සියයට 95 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වාර්තාවක් කරන අනාවරණය අනුවයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් 2018 දී මත්පැන් හා සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ගෝලීය තත්ව වාර්තාවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ නව මත්පැන් භාවිතා කරන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව 2016 වන විට සියයට 10.4 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

වාර්තාවට අනුව, නව මත්පැන් භාවිතා කරන්නන්ගෙන් බහුතරයක් ඇබ්බැහි වූවන් ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ අතර, මත්පැන් භාවිතා කරන්නන් තිදෙනෙකුගෙන් සෑම අයෙකුම අධික ලෙස මත්පැන් පානය කරන්නන් බව සඳහන් කරයි. සියයට 40 ක් නීතිවිරෝධී මත්පැන් පානය කර ඇති බව ද වාර්තාවෙන් හෙළි වී තිබේ.

ඒ අනුව, ගෝලීය සෞඛ්‍ය ආයතනය අවධාරනය කළේ රටේ මත්පැන් පරිභෝජනය පාලනය කිරීම සඳහා සුරාබදු නීති සකස් කිරීමේදී සෞඛ්‍ය හා මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සාමූහිකව සලකා බැලිය යුතු බවයි.

ජනාධිපති සිරිසේන විසින් හඳුන්වා දී ඇති 'මතින් නිදහස් රටක්' ව්‍යාපෘතියට අමතරව ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය ද මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන අතර මෙම ව්‍යාපෘති තුළින් ජාතික සමුළු, දිස්ත්‍රික් සමුළු වැනි අති විශාල ධනස්කන්ධයක් වැය කරන සංදර්ශන පවත්වනවා විනා වැදගත් ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව ද පෙනෙන්නට තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.