සූර්ය විදුලි බල ‌කේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම්.


ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්,  සූර්ය විදුලිබල සේවා සපයන්නන්ගේ සංගමයත් සමඟ  සාකච්ඡා කරලා, මේ කර්මාන්තය අපි කොහොමද තවදුරටත් සාර්ථකව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා තිබුණ ප්‍රශ්නාර්ථයට විසදුම් ලබා ගත් බවත්  දෙපාර්ශවයටම යම් ආකාරයක ජයග්‍රහණ හිමිවන ආකාරයෙන් පොදු එකගත්වයකට පැමිණෙන්නට හැකි වු බව විදුලිබල, බලශක්ති සහ  ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මෙම අදහස් පළකළේ, විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා සූර්යබල සේවා සපයන්නන්ගේ සංගමය සහ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය එක්ව සූර්ය විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ ගාස්තු ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම වෙනුවෙන් පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි.

රජයේ ප්‍රමුඛ වැඩසටහනක් වන සූර්ය බල සංග්‍රාමය ගත වූ වසර 02 ක කාලසීමාව තුළදී  වඩාත් ප්‍රශස්ත මට්ටමකට පැමිණ ඇති බවත්, මේ වනවිට සූර්යබලය දෙසට යොමූවී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ දිශානතිය තවදුරටත් ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් සූර්යබල විදුලි ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනයක් ඇතිකළ  යුතු බවත් ඔහු පැවසීය.

නිවාස පියසි දසලක්ෂයක සූර්ය විදුලිබල පද්ධති සවි කර 2025 වනවිට මෙගාවොට් දහසක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීම රජයේ අරමුණ වූ බවත්,  2020 වනවිට මෙගාවොට් 200 ක් ජාතික පද්ධතියට එක්කිරීමට සැලසුම් කල බවත් පැවසීය.

මේ වනවිටත් එම මෙගාවොට් 200 ලබාගෙන ඇති බවත්, මේ වනවිට සමාගම් 200 ක් පමණ අළුතින් බිහිවී, ඒ තුළින් සෟජු රැකියා අවස්ථා දසදහසක් පමණ නිර්මාණය වී ඇති බවත්  පසුගිය වකවානුවේදි මෙම සූර්යබල සංග්‍රාමය නවත්වන බවට ප්‍රචාරයක් පැවති බවත්, එහි කිසිදු සත්‍යයක් නොමැති බවත් වැඩිදුරටත් පැවසීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.