අසාද් සාලිට තානාපතිකමක්.


පසුගියදා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අසාද් සාලි මහතාට ප්‍රබල රටක විදේශ තානාපති ධුරයක් හිමිවනු ඇති බවට රාවයක් පැතිර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා මේ තීරණයට එළඹ ඇතැයි වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.