බෙලිඅත්ත ප්‍රා.සභාපති බෙලිඅත්තට සංවර්ධන එපා කියයි.


වර්තමාන රජය යටතේ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනට සමගාමීව බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මාර්ග 140ක සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රුපියල් 140,000,000.00 ක් වෙන්කර ඇතත් බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයාගේ විරෝධතාව මත එම කටයුතු ඇණහිට ඇතැයි වාර්තා වේ.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා එක් මාර්ගයකට රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් මාර්ග 140 ක් සදහා වෙන්කළ රුපියල් 140,000,000.00 ක මුදල බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා විසින් සිය ප්‍රා‌දේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය නොවන බව බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වෙත ලිපියකින් දැනුම් දී ඇත.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර කරුණු සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වූයේ බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා සිය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ මාර්ග සංවර්ධනය වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයක් වෙත ලබා නොදීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

මෙම කඹ ඇදිල්ලට මැදිව අසරණ වී සිටින බෙලිඅත්ත ප්‍රාද්ශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව ප්‍රකාශ කරනුයේ, ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයාගේ අත්තනෝමතික තීන්දු තීරණ නිසා අබලන්ව ඇති ග්‍රාමීය මාර්ගවල ගමන් කිරීමට නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇති බවයි.

එසේම අබලන් වූ මාර්ග කුමන හෝ ක්‍රමයකින් සංවර්ධනය කර දෙන ලෙස ඔවුහු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.