ගැසට් එකේ හිඩසක්: වතුර බෝතලෙන් ගසා කයි: පනහේ බෝතලේ දෙසිය පනහයි.


2018 සැප්තැම්බර් 28 දින පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති අනුර බී. මැද්දේගොඩ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කෙරෙන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් කියැවෙන්නේ දේශීය වශයෙන් අලෙවි කරනු ලබන පානීය ජල බෝතල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර ඇති බවකි.

2090/40 දරන මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව 2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පනතේ 20(5) වගන්තිය යටතේ ක්‍රියා කරමින් කිසිම නිෂ්පාදකයකු, වෙළෙන්දෙකු හෝ බෙදාහරින්නෙකු විසින් දේශීයව බෝතල් කළ පානීය ජලය ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බවට නියම කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ දී මෙම නියමය ක්‍රියාත්මක නොවන තත්ත්වයක් දකින්නට ලැබෙනුයේ, ඇතැම් සංචරක හෝටල් විසින් නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිල මෙන් කිහිප ගුණයකට පානීය ජල බෝතල් අලෙවි කිරීමට උත්සුක වී ඇති නිසාවෙනි.

මෙහි ඇති තවත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් නම් සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටී ඇති මෙවන් වකවානුවක දේශීය සංචාරකයින්ගෙන් මෙයාකාරයෙන් වතුර බෝතලෙන් පවා ගසා කෑමට ඇතැම් සංචාරක හෝටල් ක්‍රියාකරනු ලැබීමයි.

මෙහි දැක්වෙන්නේ එක්තරා සංචාරක හෝටලයක් විසින් ලීටරයක ධාරිතාවයකින් යුතු පානීය ජල බෝතලයක් සඳහා නිකුත් කර ඇති  බිල්පතකි. එයට අනුව ජල බෝතලයේ මිල රු. 194.25 කි. සැබැවින්ම බෝතලයේ සඳහන් වන්නේ රු. 50 කි. මීට අමතරව ජල බෝතලය සඳහා සේවා ගාස්තු, ජාතිය ගොඩගැනීමේ බදු හා වැට් බදු එකතු කළ පසු එහි අවසන් මිල සඳහන් වන්නේ රු. 250 ක් වශයෙනි.

ගැසට් පත්‍රයට අනුව පානීය ජල බෝතලයක් නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා ඉහළ මිලකට අලෙවි නොකළ යුතු බවට සඳහන් කර ඇතත්, එසේ ඉහළ මිලකට අලෙවි කළ අවස්ථාවක ගන්නා පියවර කුමක්දැයි සඳහනක් නොවේ. එබැවින් ඔවුහූ ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස නීතියෙන් රිංගා යෑමට කටයුතු කරන්නෝය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.