කොටස් වෙළෙඳපොළ යළි නැගිටියි: 8%ක වර්ධනයක්!


පැවති ආර්ථික වාතාවරණය හා පාස්කු ප්‍රහාරය හමුවේ ඉතා පහළ අඩියකට ඇද වැටුණු කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ වන විට යහපත් අතට හැරෙමින් පවතී.

ඊයේ(25) දිනය තුළ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 48.69ක් ඉහළ යාමක් වාර්තා කළ අතර ඒ අනුව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5,794.66 ක් ලෙසින් දිනය අවසානයේ දී සටහන් වුණි. මෙය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව 0.85% ක වර්ධනයක් ලෙසින් වාර්තා වේ.

මේ අතර 2019 ජූනි 27 දින සිට 2019 ජූලි 25 දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී ඒකක 449.53 ක ඉහළ යාමක් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයෙන් වාර්තා වේ. මෙය 8.41% ක වර්ධනයකි.

තවද S&P SL20 දර්ශකය අද දිනය තුළ ඒකක 70.48ක කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් වාර්තා කළේය. එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව 2.51% ක වර්ධනයකි. දිනය අවසානයේ දී S&P SL20 දර්ශකයේ අගය සටහන් වූයේ ඒකක 2,880.54ක් ලෙසිනි. 2019 ජූනි 27 සහ ජූලි 25 කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී S&P SL20 දර්ශකයේ වර්ධනය 16.65% ක් වේ.

ඊයේදින වෙළෙඳපොළ සමස්ත ගනුදෙනු පිරිවැටුම රු. මිලියන 743.69 කි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.