දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ නැවතී නැහැ: ප්‍රචාරයන් අසත්‍යයයි!
දක්ෂිණ  අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර හම්බන්තොට දිගුවේ කිසිම වැඩබිමක තාවකාලික වැඩ අත්තිටුවීමක් නොමැති බවත්. ජූලී මාසයේද සියලුම වැඩබිමවල් පෙර පරිදී නොනවත්වා ක්‍රියාත්මක වන බවත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පවසයි.

ගෙවීම් පිළිබදව 2018 ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින සිට ගැටලුකාරී ක්‍රියාවලියක් සිදුවුවද, චීන කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, චීන තානාපති කාර්යාලය හා චීන එක්සිම් බැංකුවේ මෙරට නියොජිතයන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා අමාත්‍යාංශය  සමග ඇති අවබෝධය මත වැඩබිම් පවත්වාගෙන යන බව ද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

මේ අතර 2018 ඔක්තෝම්බර් 26 පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුව හරහා සම්මත කරගන්නා ලද රුපියල් බිලියන 48ක පරිපූරකය හා එම බිලියන 48ට අදාල ගේවීම් වවුචර එවකට පැවතී ආන්ඩුව නිල වශයෙන් චීන එක්සිම් බැංකුව පිලිනොගත් අතර එම බිලියන 48ක ඌනය මේවන විට බිලියන 65ක් දක්වා වැඩීවී ඇති නමුත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වැඩ බිම් අත් නොහැර ජුලි 1වැනිදා පොරොන්දු වූ පරිදි කටයුතු කරනු ඇති බව ද සභාපතිවරයා විශ්වාසය පළකරයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.