කොළඹ කොටස් වෙළඳපල පිබිදෙයි: වාර්තාගත ඉහළ යාමක්!


කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශකයන් හි කැපී පෙනෙ ඉහළ යාමක් ඊයේ (04) දින වාර්තා විය. ඒ අනුව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 97.42 කින් හා S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 45.52 කින් දිනය තුළ දී ඉහළ යන ලදී.

මේ අනුව අද දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5,508.97 ක් හා S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 2,587.84 ක් ලෙසින් වාර්තා විය. මේ අනුව පිළිවෙලින් මෙම දර්ශක දෙක පෙර දිනයට සාපේක්ෂව 1.80% ක් හා 1.79% ක් බැගින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වෙනස් වීම සඳහා ඉහළම දායකත්වය ලබා දුන් සමාගම් අතර පළමු තැන ඩිස්ටිලරීස් සමාගමට හිමි වන අතර එම සමාගමේ කොටස් මිලෙහි ඉහළ යාම සියලු කොටස් මිල දර්ශකයට 13.69%ක ධනාත්මක අයුරින් බලපා තිබේ. එසේම ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ කොටස් මිලෙහි වර්ධනය සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළ යාමට 9.80% කින් හේතු වී තිබේ. මීට අමතරව ඩයලොග් (5.19%), ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් (5.04%) හා හේමාස් හෝල්ඩිංග්ස් (4.94%) යන සමාගම්වල කොටස් මිල ගණන් ඉහළ යාම ද සියලු කොටස් මිල දර්ශකයට යහපත් ආකාරයෙන් බලපා තිබේ.

අද දින වාර්තා වූ සමස්ත පිරිවැටුමේ වටිනාකම රු. මිලියන 858.14 කි. මෙයින් රු. මිලියන 593.79 ක් දේශීය මිල දී ගැනීම් ලෙසින් සටහන් වන අතර රු. මිලියන 264.34 ක් විදේශීය මිල දී ගැනීම් ලෙසින් වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.