එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය ඉල්ලූ ව්‍යාපෘති 90,000කට අනුමැතිය.


ශ්‍රී ලංකාව ව්‍යවසායක පාරාදීසයක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් රජය යෝජනා කළ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පොලී සහන ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ මේ වන විට ණය මුදල් ඉල්ලුම් කළ ව්‍යාපෘති අනූදහසක් (90,000) සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇතැයි මහා භාණ්ඩාගාරය ප්‍රකාශ කරයි.

මේ අන්දමට එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා මහ ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපෘති 90,000 අතුරින් 55222 කට මේ වන විට රුපියල් කෝටි 8800ක මුදලක් බැංකු ණය ලෙස ලබා දී ඇතැයි ද මහා භාණ්ඩාගාරය සඳහන් කරයි.

වසර 2025 ව්‍යවසායකයන් දසලක්ෂයක් බිහි කිරීම රජයේ දැක්මයි. මේ දැක්ම ජය ගැනීමට රජය එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා පොලී සහන ණය වැඩසටහන යටතේ ණය යෝජනා ක්‍රම 17ක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ ණය යෝජනාවලින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු මඟින් ණය මුදල් ලබාගත හැකියි.

වසර 2018 ජූලි මාසයේ සිට මේ වසරේ ජූලි 17 දක්වා කාලය සම්පූර්ණ වන විට අනුමැතිය ලැබූ ව්‍යාපෘති 90,000ක් බව අනාවරණය කළ මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරියේ දී අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයෙන් නව ව්‍යවසායකයන් විසිදහසක් බිහි කිරීම ඉලක්කය බව ද කීය.

රන් අස්වැන්න, ගොවි නවෝදා, රිය ශක්ති, සිටි රයිඩ්, ‍මිනි ටැක්සි, රිවි බල සවි, දිවි සවිය, ජය ඉසුර, සොඳුරු පියස, මාධ්‍ය අරුණ, මාගේ අනාගතය, ඇරැඹුම, හරිත ණය, හෝම් ස්විට් හෝම්, සිඟිති පාසල් ණය, සිහින මාලිගා ණය මේ යටතේ ක්‍රියාත්මකයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.