කරන්න බැරි නම් යන්න: ZERO ඉනෝකාට, රුවන්ගෙන් ෆුල්ටොස්!


කලාශිල්පිනි ඉනෝකා සත්‍යංගනී කීර්තිනන්දට වහාම ජාතික රුපවාහිනියේ සභාපතිනි ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන්නයි ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය ඇමති රුවන් විජේවර්ධන ලිඛිත දැනුම්දීමක් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන විසින් රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපතිනිය වෙත මේ ලිපිය යොමුකර ඇත්තේ ජූලි 4 වන අතර ඒ ඇයගේ සේවය සම්බන්ධයෙන් සැහීමකට පත්විය නොහැකි බව දැනුම්දෙමින්ය.

ජාතික රුපවාහිනියේ සභාපතිනිය ලෙස ඇයව පත්කරනු ලැබුවේ මංගල සමරවීර ජනමාධ්‍ය ඇමති ලෙස කටයුතු කළ පසුගිය කාලයේදීය.

අනතුරුව ජනමාධ්‍ය විෂය රුවන් විජේවර්ධන වෙත පැවරීමත් සමග ඔහු විසින් එම තනතුරට අගමැති මාධ්‍ය අංශයේ නීතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධනගේ නම යෝජනා කළ ද ජනාධිපතිවරයා එම නම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබිණ.

රුවන් විජේවර්ධන විසින් අනතුරුව ප්‍රවීන මාධ්‍යවේදියකු වන ශාන් විජේතුංගගේ නම සභාපති තනතුරට යෝජනා කර තිබුන ද ජනාධිපතිවරයා එම නම ද ප්‍රතික්ෂේප කර ඉනෝකා තවදුරටත් සභාපතිනිය ලෙස තබා ගන්නා ලෙස ඇමතිවරයාට දැනුම් දී තිබිණ.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.