සජිත්ගේ ආර්ථික දැණුම නිල්: සජිත් තියරියට පඩි ගෙවන්න ම රාජ්‍ය ආදායම මදිවන ලකුණු!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන ආකාරයට ඔහු ජනාධිපති වුවහොත් රුපියල් පනස් දහසකින් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් කිසිසේත්ම වැඩි කළ නොහැකි බව පැහැදිලිය.

ලක්ෂ 14 ක් රාජ්‍ය සේවයේ

2018 වසර අවසාන වන විට රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සම්පූර්ණ සේවක සංඛ්‍යාව 1,410,598 ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම වාර්තාවක සඳහන් වේ. 2016 වසරේ දී මෙම ප්‍රමාණය 1,389,767 ක් ලෙසින් වාර්තා වූ අතර 2017 වසරේ දී එම ප්‍රමාණය දැක්වුණේ 1,396,725ක් ලෙසිනි.

2018 සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් 1,161,891 ක් රාජ්‍ය ආයතනවලත්, 248,707 ක් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලත් සේවය කරනු ලබන බව සඳහන් වේ.

රාජ්‍ය ආදායම බිලියන 2000යි: වැටුප් ගෙවන්න ම බිලියන 1800ක් 

මෙයින් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා පමණක් රුපියල් බිලියන 900ක මුදලක් වැය කරන අතර රුපියල් 50,000ක් දක්වා වැටුප් වැඩි කළහොත් තවත් බිලියන 900 ක මුදලක් ඒ සඳහා අමතරව වැය කිරීමට සිදුවේ.

මෙරට සම්පූර්ණ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් බිලියන 2000 ආසන්න මුදලක් පමණක් වන අතර එයින් බිලියන 1800ක් රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ගෙවීමට වෙන් කළහොත් ඉතිරි කටයුතු සඳහා බිලියන 200ක් පමනක් ශේෂ වන බවත් පැහැදිලිය.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.