නව සන්ධානය 31 ට පෙර.

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නමින් නව සන්ධානය පිහිටුවීම සහ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම ලබන 31 වැනිදාට පෙර සිදුකරන බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.

සන්ධානය  සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ප‍්‍රශ්න සියල්ලක්ම මේ වනවිට අවසන් කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නමින් පිහිටුවන  නව සන්ධානයේ මහ ලේකම්ධූරය, මූලස්ථානයේ ලිපිනය  සහ සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් ප‍්‍රකාශයට පත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ නව පුළුල් සන්ධානය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම පැවති අතර සන්ධාන නායකත්ව මණ්ඩලය එකඟතාව මත අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.