අඩු පොළියට ණය දෙන්න: මහ බැංකුවෙන් බැංකුවලට නියෝගයක්!


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික තවදුරටත් පහළ දමන්නට පෙරේදා(22) දිනයේ දී තීරණය කරන ලදී. මේ පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහා ඊයේ  (23) පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අවධාරණය කර සිටියේ, මෙම තීරණයත් සමඟ, දැනටමත් පහළ යෑමක් පෙන්නුම් කරන තැන්පතු පොලී අනුපාතික හා සමගාමීව සියලු වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික ද පහළ යනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනු ලබන බවයි.

“ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතිකවල ප්‍රවණතා අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරනවා. අදාළ කාල රාමුව තුළ අපේක්ෂිත පරිදි ණය පොලී අනුපාතිකවල පහළ යෑමක් සිදු නොවුවහොත්, මූල්‍ය ආයතනවල වෙළෙඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික සඳහා සුදුසු සීමා පැනවීමට මුදල් මණ්ඩලය නිර්දේශ කරනු ලබනවා. මේ සඳහා අදාළ පාර්ශව සමඟ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව එවැනි කාල රාමු සහ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව නුදුරේදීම දැනුම් දීමට පියවර ගන්නවා“, යැයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.