මාතර රැලියට ‌පෙර ‌සිරිසේනගෙන් මංගලට ‌කෝල් එකක්!


මාතර ‌පැවැති සජිත් ‌ප්‍රේමදාස මහතාගේ රැලිය ආරම්භ වීමට විනාඩි 20කට ප්‍රථම ජනාධිපති ‌‌‌මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා මංගල සමරවීර මහතා ‌වෙත දුරකතන ඇමැතුමක් ලබා දී ඇත.

මෙහිදී රැස්වී‌මේ සාර්ථකත්වය ‌කෙසේද, මන්ත්‍රිවරුන් ‌කොපමණ පිරිසක් සහභාගි වී සිටිනවාද, ‌‌කොපමණ ජනතාවක් රැස්ව සිටිනවාද යන කරුණු ජනාධිපතිවරයා මංගල සමරවීර මහතාගෙන් විමසා ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

එමෙන්ම ‌මෙහිදී විශේෂ පණිවිඩයක්ද සමරවීර මහතාට ‌දෙමින් ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ හැකි ඉක්මණින් සජිත්ගේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්නා ‌‌ලෙසත්, එවිට තමන්ට අවසන් තීන්දුවක් ගත හැකි බවත්ය.

[මව්රට]

No comments:

Ad
Powered by Blogger.