එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා යාපනයට: 'අහන්න'ත් යයි.

    
එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ප්‍රදර්ශනයේ තෙවැනි අදියර යාපනය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතය. සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා ආරම්භ වන ප්‍රදර්ශනය 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වේ.

මෙවර මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ 'බුද්ධිය, අභිමානය හා නව්‍යකරණය' යන තේමාව යටතේයි.

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා පළමු ප්‍රදර්ශනය මොනරාගලදී පැවැත්වුණු අතර එහි දෙවැනි අදියර අනුරාධපුරයේදී පැවැත්විණි.

තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේ අරමුණ සහිතව මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ වූ අතර ඒ යටතේ නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම රජය මගින් සඳහා පොළී රහිත ණය ලබාදීම ක්‍රියාත්මක කරයි.

මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය යටතේ පවතින සංහිඳියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සංවිධානය කරන අහන්න වැඩසටහන ද "එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා" ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව පැවැත්වේ.No comments:

Ad
Powered by Blogger.