එජාප ‌ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ රැස්වීමක් මේ මොහොතේ!


පක්ෂ ‌ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ හදිසි රැස්වීමක් මේ වන විට අරලියගහ මැදුරේ දී පැවැත් වේ.

මෙම රැස්වීමේදී පක්ෂයේ ඉදිරි වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක තීන්දු තීරණ කිහිපයක් ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා ‌වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.