මහ බැංකුවෙන් සිංහපුත්‍රයාට අනතුරු ඇඟවීමක්!


කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත මූල්‍ය සමාගමක් වන සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනතුරු ඇඟවීමක් කර තිබේ. සමාගමේ මූල්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා දී තිබෙන බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ලබන බවට මෙහිදී මුදල් මණ්ඩලය දැනුම් දී ඇත. සමාගමේ මූල්‍ය තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වමින් සිංහපුත්‍ර ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සිය විරෝධතාවය පළකරන අතර ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ සිය බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවය දක්වනු ලබන බවත් තම සමාගමේ මූල්‍ය තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නව ආයෝජකයෙකු සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.