ඇල්පිටිය පරද්දපු ගයන්තට එරෙහිව ඇතුළෙන්ම කැරැල්ලක්!

ජනාධිපතිවරණයක් කට මුල තිබියදී පැවැති ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයෙන් එජාපයට දැඩි අවාසි සහගත ප්‍රතිපලයක් ලැබීම සම්බන්ධ‌යෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිවයුත්තා වන්නේ එම ආසනය නියෝජනය කරන අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා බවට ‌මේ වනවිට ‌අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පැමිණිලි විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබේ.

විශේෂයෙන්ම සිය ආසනයේ ජනතාව ‌වෙනුවෙන් කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් ‌‌කරනවා තියා ඇල්පිටිය පැත්ත පළාතේවත් ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ‌නොපැමිණීම ‌මෙම පරාජයට ‌හේතුව බව ගාල්ලේ ආසන සංවිධායකවරුන් රැසක් ‌මෙහිදී අගමැතිවරයාට ‌පෙන්වා දී ඇත.

එමෙන්ම ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය ඉලක්ක කර හරිහමන් ප්‍රචාරක වැඩපිළිවෙළක් තබා එකදු ප්‍රධාන ‌පෙළ් රැස්වීමක් ‌හෝ සංවිධාන කරගැනීමට ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාට ‌නොහැකි වූ බවද එහිදී ඔවුන් අගමැතිවරයාට ‌පෙන්වා දී තිබේ.

මේ පරාජයට සම්පූර්ණයෙන්ම ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා‌ගේ දුර්වල සංවිධාන ශක්තිය සහ ජනතාවට වැඩක් ‌නොකර සිටීම බලපෑ බවට ‌චෝදනා කර ඇති ‌මෙම පිරිස පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ ‌‌ගෝල්ෆේස් පිටියට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් පැමිණ පක්ෂයට ලබා දුන් දැවැන්ත ශක්තිය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් ‌මෙසේ විනාශ කර දැමූ බවද ‌පෙන්වා දී ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.