පොහොට්ටු ‌වේදිකාව ජවුසම් වලට මහින්දට යකා නැගලා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිට ඇමැතිකම් දරා ‌මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ‌පොහොට්ටු ‌වේදිකාවට ‌ගොඩවන ශ්‍රීලනිපයේ මන්ත්‍රීවරුන් හට ‘හූ’ තැබීමට ‌පොහෛාට්ටු පාක්ෂිකයන් කටයුතු කිරීම ‌මේ වනවිට ‌දෙපාර්ශ්වය අතර බරපතළ ගැටලුවක් මතු කරන තැනට තල්ලු වී ‌ගොස් ඇති බවක් දැනගන්නට ඇත.

මෙසේ ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ට හූ තබන රැල්ල ආරම්භ වූ‌යේ ‌ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මංගල රැලිය පැවැති අනුරාධපුරයේදීය. එහිදී ශ්‍රීලනිප ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතා හට අනුරාධපුරයේදීම හූ වර්ෂාවකට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

පසුව රත්නපුර රැස්වීමකදී ශ්‍රීලනිපයේ තවත් ‌ජ්‍යෙෂ්ඨයකු වූ ‌ජෝන් ‌සෙනෙවිරත්න මහතාට විශාල හූ හඩක් එල්ල වූ අතර ඉන් ‌සෙවෙිරත්න මහතා දැඩි අපහසුතාවකට ලක්වන ආකාරයක් දැකගන්නට ලැබිණ

කෙසේවෙතත් ‌මෙහි අලුත්ම සිදුවීම අද (14) දිනයේදී යාපහුවේදී සහ ගල්ගමුවේදී දැකගන්නට ලැබුණු අතර යාපහුවේදී ටී.බී. ඒකනායක මහතාටත්, ගල්ගමුවේදී තාරානාත් බස්නායක මහතාටත් පාක්ෂිකයන්ගේ දැඩි හූ ප්‍රහාරයකට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

මෙහිදී ‌කෝපයට පත් සංවිධායකයන් පිරිසක් පාක්ෂිකයන්ට පහර ‌දෙන ආකාරයක්ද දැකගන්නට ලැබිණ.

මේ තත්ත්වය වාර්තා වීමත් සමග විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැඩි ‌කෝපයට පත්ව සිටින බවක්ද දැනගන්නට තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.