මෛත්‍රීගෙන් ආසන සංවිධායකවරුන්ට සහ මාධ්‍ය ඒකකයට ප්‍රශ්න 4ක විභාගයක්!මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (04) ‌පෙරවරු 10.30ට ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ සියලු ‌දෙනාම කැදවා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබා දී ඇති බව වාර්තා ‌වේ.

ඒ අනුව මාධය ඒකකයේ සියලු ‌දෙනාම කැදවා ඇති ජනාධිපතිවරයා ඒ සියලු ‌දෙනාටම ඈත්ව අසුන් ගන්නා ‌ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

ඉන් අනතුරුව ප්‍රශ්න 4ක් සහිත ලියවිල්ලක් ලබා දී ඇති ජනාධිපතිවරයා විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඊට පිළිතුරු ලබා ‌දෙන ‌ලෙසට දැනුම් දී ඇත.

එම ලියවිල්ලේ ශ්‍රීලනිපය ‌පොහොට්ටුව සමග සන්ධානගත විය යුතුද, සජිත් ‌ප්‍රේමදාස ප්‍රමුඛ එජාපය සමග සන්ධානගත විය යුතුද, එසේත් නැත්නම් තනිවම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් විය යුතුද යනාදී වශයෙන් ප්‍රශ්න 4ක් ඇතුළත් කර තිබී ඇත.

පසුව මාධ්‍ය ඒකකයේ නිලධාරීන් විනාඩි 10ක් ඇතුළත පිළිතුරු ලබා දීමෙන් පසු සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතු කරගෙන ජනාධිපතිවරයා පිටව ‌ගොස් ඇති බවද දැනගන්නට ඇත.

ආසන සංවිධායකවරුන්ටත්

මේ අතර අද (04) ‌කොළඹට කැදවූ ශ්‍රීලනිප‌යේ සියලුම ආසන සංවිධායකවරුන්ටද ජනාධිපතිවරයා විසින් සිය මාධ්‍ය ඒකකයට ලබා දුන් ප්‍රශ්න පත්‍රයම ලබා දීමට කටයුතු ‌කොට ඇත.

ඒ අනුව අද පැවැති ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ රැස්වීමේදී කිිසිවක් ප්‍රකාශ ‌කොට ‌නොමැති ජනාධිපතිවරයා ‌මෙම ප්‍රශ්න හතරට පිළිතුරු ලබා ‌දෙන ‌ලෙස දැනුම් දී ඒ ආසන්නයේ ‌පෙට්ටි කිහිපයක් තැබීමට කටයුතු ‌කොට ඇත.

එහිදී රැස්ව සිටි ‌බොහෝ ආසන සංවිධායකවරුන් ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රීලනිපයෙන් තරග කළ යුතු බවට වූ ප්‍රශ්නයට ‘හරි’ ලකුණ දමා ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

එමෙන්ම ඔවුන්ට අදහස් දැක්වීමට දුන් අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් විය යුතු බවට බහුතරයක් ප්‍රකාශ ‌කොට ඇති බව ද වාර්තා ‌වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.