අපේක්ෂාවේ අපේක්ෂකයා අද උපන් ගමෙන්ම ජන්ද සටන අරඹයි.


ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්‍ෂක අනුර කුමාර දිසානායක සහභාගී වන පළමු ජන රැළිය ඔහුගේ උපන්ගම වන අනුරාධපුර තඹුත්තේගමදී අද (08) පැවැත්වේ.

අනුර දිසානායක මහතා මාලිමාව ලකුණ යටතේ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටී.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.