සජිත් රනිල් එකඟතාවක – දිගටම අගමැති රනිල්


අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සම්බන්ධයෙන් අර්බුදයක් මවා පෑමට ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස කටයුතු කර ඇත්තේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග ඇති කර ගත් එකඟත්වයක් මත බව වාර්තා වෙයි.
අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය සම්බන්ධයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස කරන ප්‍රකාශවලට පරස්පර වූ ප්‍රකාශ රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කරන්නේද එම එකඟතාව මත වෙයි.
තමන් ජනාධිපති ධුරයට පත් වුවහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය දිනා ගත හැකි පුද්ගලයා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත් කරන බව ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවසීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.