අපරාධ චෝදනා තියන, ඇපපිට ඉන්න අයට මගෙන් තනතුරු නෑ: ගෝඨා.


විවිධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන පුද්ගලයන්ට හෝ මේ වනවිට ඇප මත නිදහස්ව සිටින පුද්ගලයන්ට කිසිසේත්ම තනතුරු ලබා නොදීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. ඔහු සිය ජනාධිපතිවරණ මෙහෙයුම පුරාම එය කරුණ අවධාරණය කළේය.

ඒ අනුව ජනාධිපති ධුරයේ දිවුරුමු දීමෙන් අනතුරුව වැඩකළ හැකි, තනතුරුවලට සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන්ට ඒ ඒ තනතුරු ලබාදෙන බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ.

මේ වනවිට 2019 ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා තීරණය වී ඇති අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ප්‍රධාන ප්‍රතිවාදියාට වඩා ලක්ෂ 10 ඉක්මවූ ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියෙන් සිටී.

අද පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් අවසන් ප්‍රතිඵලය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

[LNW]

No comments:

Ad
Powered by Blogger.