මුදල් අමාත්‍යාංශයට ආටිගල: ජනාධිපති ලේකම් පී.බී.: ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න.


මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එස්.ආර්.ආටිගල මහතා පත්කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි. ආටිගල මහතා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කළ අතර නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර තනතුරද ඔහු දරා තිබේ. 

2018 ඔක්තෝම්බර් 26 ආණ්ඩු පෙරළියෙන් පසු දින 52 සමයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙසද පත් විය.  

ජනාධිපති ලේකම් ධූරය පී.බී.ජයසුන්දර

මේ අතර නව ජනාධිපති ලේකම් ලෙස ආචාර්ය පී.බී.ජයසුන්දර මහතා පත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 

ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති සමයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරය දැරීය. 

ආරක්ෂක ලේකම් ධූරය කමල් ගුණරත්න

එසේම නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න කමල් ගුණරත්න මහතා පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඊට අදාළ කටයුතු සිදුකරන ලෙස අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.