ගම්මන්පිලට රාජ්‍යත් නෑ: නියෝජ්‍යත් නෑ..


පැවැති ආණ්ඩුව ‌පෙරළා දැමීම සදහා විශාල වැඩ ‌කොටසක් කළ පිවිතුරු ‌හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතාට අවම වශයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ‌හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් හිමි ‌නොවීම සම්බන්ධයෙන් විශාල කතාබහක් ‌මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ආරම්භ වී ඇත.
ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලුම පක්ෂ නායකයන්ට ඇමැති ධූර ලබා දීමට ආණ්ඩුව පියවර ‌ගෙන තිබුණද ගම්මන්පිල මහතාට ඒ අවස්ථාවේදී කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයක් හිමි වූයේ නැත.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පාර්ශව ප්‍රශ්න කරද්දී ගම්මන්පිල මහතා ලිපියක් මගින් දැනුම් දී සිටියේ කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඇතිකිරීමට ‌ගෙන ඇති තීන්දුවට ගරු කරමින් තමන් අමාත්‍ය ධූර භාරගැනීමෙන් වැළකී සිටින බවකි.
කෙසේවෙතත් ඒ අවස්ථාවේදී ගම්මන්පිල මහතාට ප්‍රබල රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ‌හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක් ලැබෙනු ඇති බවට වාර්තා පළ වී තිබිණ.
නමුත් අද පැවැති රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිව්රුම් දීමේ උත්සවයේදී පවා ගම්මන්පිල මහතාට කිසිදු ඇමැති ධූරයක් හිමි ‌නොවීම විශේෂ සිදුවීමකි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.