සජිත්ගේ - ගෝඨාගේ ප්‍රචාරණ වියදම සති දෙකට කෝටි 95 යි!2019 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා වන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ පමණක් සිය ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා කෝටි 95 කට ආසන්න මුදලක් වැයකර ඇති බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

අදාල කාල සීමාව තුළ එක් අපේක්ෂකයෙක් රුපියල් මිලියන 574 ක් වියදම් කර ඇති අතර අනෙක් අපේක්ෂකයා රුපියල් මිලියන 372 ක් වැය කර තිබේ. ඡන්ද විමසීම සඳහා තවත් දින 10 ක පමණ කාලයක් තිබෙන අතර එම කාල සීමාව තුළ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාගේ මැතිවරණ වියදම් තවදුරටත් ඉහළ යා හැකිය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී අපේක්ෂකයන් සිදු කරන වියදම් සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා රටපුරා සිය නිරීක්ෂකයන් යොදවා තිබේ.

මෙම අසීමිත ප්‍රචාරණ පිරිවැය සඳහා අපේක්ෂකයන් විසින් මුදල් සොයාගත් මූලාශ්‍ර රටට හෙලිකළ යුතු බව පෙන්වා දෙන මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාල පක්ෂ දැනුවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම කටයුතු කළ යුතු බවයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.