විපක්ෂ නායක ‌තෝරන්නේ නැතිව රනිල් ‌මොං‌ගෝලියා යන්න සූදානම්..


පාර්ලිමේන්තුවේ නව විපක්ෂ නායකවරයා කවුරුන් විය යුතුද යන ගැටලුව එසේම පැවතියදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විදේශ ගත වීමට සූදානමින් සිටින බව දැනගන්නට තිබේ.
ඒ අනුව වික්‍රමසිංහ මහතා පළමුව සිංගප්පූරුවට ‌ගොස් එතැනින් ‌මොං‌ගෝලියාව බලා පිටත්ව යාමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.
පසුගිය දින කිහිපයේදී විපක්ෂ නායක ධූරය පිළිබදව වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් විමසීම් කළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ මහතා දැනුම් දී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව වාරවාසාන කිරීමට නියමිත බැවින් පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කළ හැකි යැයි කියාය.
පාර්ලිමේන්තුව ‌බොහෝදුරට අද (02) දිනයේදී වාරවසාන කිරීමට නියමිතය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.