විපක්ෂ නායකධූරයට අයෙකු තෝරා ගන්නා දිනය ගැන අකිලගෙන් ඉඟියක්..


එළැඹෙන බ්‍රහස්පතින්දා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම රැස්වී පොදු එකඟතාවක් මත විපක්ෂ නායකධූරයට අයකු තෝරා ගන්නා බව එම පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.