විමල් ඊ‌යේ-අද ගම්මන්පිල පුටුවම ඉල්ලයි.


ඉදිරි මහමැතිවරණය ‌පොහොට්ටුව ලකුණින් ‌නොව පුටුව ලකුණින් තරග කළ යුතු බව එම සන්ධානය නියෝජනය කරන විමල් වීරවංශ හා උදය ගම්මන්පිල යන මහත්වරුන් අවධාරණය කර ඇත.
වීරවංශ මහතා ඊ‌යේ (02) දිනයේ මාධ්‍යයට ‌මේ බව දැනුම් දුන් අතර අද (03) දිනයේ ගම්මන්පිල මහතා මාධ්‍ය සාකච්ජාවක් පවත්වමින් ‌මේ බව කියා සිටියේය.
ඔවුන් ‌පෙන්වා ‌දෙන්නේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ‌පොහ‌ොට්ටුවට සහාය දැක්වූ සියලු ‌‌දෙනාම මහමැතිවරණය පුටුව ලකුණ යටතේ තරග කිරීමට ගිවිසුම් අත්සන් කළ බවකි.
එමනිසා ගිවිසුම අනුව කටයුතු කළ යුතු බව විමල් සහ ගම්මන්පිල යන ‌දෙදෙනාම ප්‍රකාශ ‌කොට ඇත.
කෙසේවෙතත් පසුගිය දින කිහිපය තුළ ‌පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරුන් කිහිප ‌දෙනකුම අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරණය ජයගත් සලකුණ වන ‌පො‌හොට්ටුවෙන්ම මහමැතිවරණයද තරග කළ යුතු බවකි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.