රනිල්‌ගෙන් මහින්දට හදිසි ලියුමක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හට හදිසි ලිපියක් ‌යොමු කර ඇත.
විශ්‍රාම යන අගමැතිවරයකුට ව්‍යවස්ථාවෙන් හිමිවිය යුතු වරප්‍රසාද තමන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන ‌ලෙස වික්‍රමසිංහ මහතා ‌මෙම ලිපිය මගින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.
ඒ අනුව ‌බොහෝ දුරට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ‌දේශපාලනයෙන් විශ්‍රාම යනු ඇති බවට ‌මෙම ලිපිය මගින් ඉගි ‌කොට ඇති බව ‌දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ගේ මතය වී ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.