වැඩ ‌ගැසට් එක තවම නෑ


කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට අයත් විෂය පථයන් ‌මොනවාද යන්න සම්බන්ධ‌යෙන් වන ‌අවසන් ලේඛනය පිළිබදව ‌මේ දිනවල ජනාධිපති ‌ලේකම් කාර්යාලය විශේෂ අධ්‍යයනයක නිරත ‌වෙමින් සිටින බව වාර්තා ‌වේ.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ‌ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සහ ලලිත් වීරතුංග යන මහත්වරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුව එම අධ්‍යයන කටයුතුවල අවසන් අදියරේ සිටින බව දැනගන්නට ඇත.
අගමැති කාර්යාලය මගින් ‌‌මෙම විෂය පථයන් ‌අයත් ‌ලේඛනය පසුගිය සතිය වනවිට ජනාධිපති ‌ලේකම් කාර්යාලය ‌වෙත ‌යොමු කිරීමට පියවර ‌ගෙන තිබිණ.
ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත ‌මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වීමට නියමිත බව ආණ්ඩුවට සමීප ආරංචි මාර්ග සදහන් කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.