සජිත් පිලෙන් යන්න කියද්දී මයන්ත රනිල් ‌වෙනුවෙන් ‌පෙරට එයිඑක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නායකත්වයේ හදිසි වෙනසක් සිදුවිය යුතු නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසානායක මහතා පැවසීය. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ යම්කිසි වෙනස් වීමක් ඇති විය යුතු නමුත්, පක්ෂයේ සිටින කිසිවකු පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරිමට හෝ නායකත්වයට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් කළ නොහැකි බවත් මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදි පැවසීය.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යනු ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෙක් බවත්,  එතුමාව එක්වරම එළියට දාන වැඩපිළිවෙළක් පක්ෂය තුළ නොමැති බවත් මයන්ත දිසානායක මහතා කියා සිටියේය.

නායකයා එක්වරම වෙනස් කර අලුත් නායකත්වයක් තෝර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තම පක්ෂයට නොමැති වුවත් ගම්මට්ටමේ හා බිම් මට්ටමේ දී පක්ෂයට නව නායකත්වයක් අවශ්‍යයි යන ඉල්ලීම ඇසෙන බවත් කී දිසානායක මහතා, ඊට කියන්නේ එක් පුද්ගලයෙක් වෙනස් වීම නොවන බවත්, සියලු නායකයින් එකතු වී පක්ෂයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුළ වැඩ කළ යුතු බව තම මතය බවත් කියා සිටියේය.


No comments:

Ad
Powered by Blogger.