සුර්ය බලයෙන් ගාලුමුවදොර ආලෝකමත් කිරීමට ජොන්ස්ටන්ගෙන් උපදෙස්..


මාර්ග, මහා මාර්ග වරාය සහ නාවුක කටයුතු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ගාලු මුවදොර පිටිය සුර්ය ශක්තියෙන් දැල්වෙන විදුලි පහන් මඟින් ආලෝකමත් කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ජනාධිපති තුමන්ගේ නගර අලංකරණ කිරීමේ සංකල්පය යටතේ ජනතාව බොහොමයක් ගැවසෙන කලාපයක් වන ගාලු මුවදොර පෙදෙස වරාය අධිකාරියේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ආලෝකමත් කිරීමට අමාත්‍යවරයා අදාළ නිලධෛරින්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ජනතාව තමාගේ විවේක කාලය ගත කිරීමට පැමිණෙන ස්ථානයක් වන ගාලු මුවදොර පිටිය ශාරීරික මෙන්ම මානසික නිදහසක්ද ගෙන දෙන තැනක් බවට පත්කළ යුතු බව අමාත්‍ය වරයා පවසා සිටියා.

මාසයක් ඇතුලත ගාලු මුවදොර ඇවිදින මංතීරු, ගාලු මුවදොර පිටිය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශය වෙරළ කලාපය සුර්ය ශක්තියෙන් දැල්වෙන විදුලි පහන් වලින් අලෝකමත් කිරීමට මෙලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.