සජිත් යූඑන්පියට සිංහල ‌බෞද්ධකම පුරුදු කරයි.


සජිත් ‌ප්‍රේමදාස මහතා විපක්ෂ නායක ධූරය නිල වශයෙන් බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ‌යෙදුණු පළමු ‌පොහොය දිනයේම විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ සුමධුර ධර්ම ‌දේශනා මාලාවක් පැවැත්වීම ආරම්භ ‌කොට ඇත.

ඒ අනුව දුරුතු ‌පොහොය ‌යෙදුණු අද (10) දින ‘සිරි සදහම් ‌සෙත’ යනුවෙන් ‌මෙම ධර්ම ‌දේශනා මාලාව නම් කිරීමට ‌ප්‍රේමදාස මහතා පියවර ‌ගෙන තිබේ.

පසුගිය වසර 25ක කාලය පුරා අවස්ථා කිහිපයකදීම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විපක්ෂ නායක ධූරය දැරුවද කිසිදු ‌පොහොය දිනයක විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ‌පෝදා ධර්ම ‌දේශනාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු ‌කොට නැත.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධූරයට පත්වූ දා සිට සෑම ‌පොහෝ දිනයකම ‌මේ ආකාරයට ‌පෝ දා ධර්ම ‌දේශනා මාලාවක් අරලිය ගහ මන්දිරයේ පැවැත්වීමට ඒ මහතා පියවර ‌ගෙන තිබිණ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.